Sint Servaasbrug


 De brugovergang stamt af uit de Romeinse tijd. In het jaar 57 voor Christus bouwden de Romeinen hun eerste brug. De brug lag precies op de route van de belangrijke Hierbaan Belgica. Deze hierbaan liep van Keulen naar Bavya in Noord Frankrijk en was van groot strategisch en economisch belang voor de Romeinen. Ter bescherming van de brug bouwden de Romienen ter plekke een vesting. De ontstane vesting kreeg de naam, Mosae Trajectum, plaats waar men de Maas kan oversteken. De brug is gebouwd op de plaats waar men vroeger droogvoets de Maas kon passeren, deze brug heeft ongeveer honderd meter zuidelijker dan de huidige brug gelegen.

In het jaar 1275 stortte de Romeinse brug in tijdens een processie, er zijn vele doden te betreuren. In het jaar 1280 gaf het Kapittel van Sint Servaas opdracht een nieuwe brug te bouwen. Op de plaats waar nu de huidige brug is gelegen.


  l
Karakteristiek voor deze brug zijn de bogen.
In het jaar 1963 werd bij baggerwerkzaamheden per toeval resten van de oude Romeinsbrug gevonden. De resten bestonden voornamelijk uit zware stenen en houten balken.  Ook een  Romeins beeldhouwwerk (leeuwensculptuur) uit de tweede eeuw werd  in 1963 uit de Maas is opgedregd.


 
Replica van de opgedregde leeuwensculptuur.De strategische ligging van Mosae Trajectum, knooppunt van belangrijke handelsroutes en doorwaadbare plaats, trok veel handelsreizigers en reizigers aan. De brug was in het verleden van grote strategische waarde voor de Romeinse, Franse, Spaanse en Hollandse machthebbers. Er is dan ook veel strijd geleverd, zoals tijdens de Spaanse bezetting onder bevel van Parma.

De brug in 1900, voor de grote herbouwing.


 


 


De brug verkeerde in de eerste helft van de 19e eeuw in zeer slechte staat. In de jaren 1926, 1928 en 1931 vonden er diverse instortingen plaats. In het jaar 1932 werd de brug volledig afgebroken en herbouwd. Echter door de toename van de scheepsvaart en om zwaardere scheepvaart meer ruimte te geven, zijn de  de twee bogen aan de kant van stadsdeel Wyck opgeblazen en vervangen door een stalen hefgedeelte .


1932 restauratie en verbouwing van de brug.


Tijdens de 2e wereldoorlog is de brug maar liefs 2 keer opgeblazen. De eerste keer in mei 1940 door het Nederlandse leger kort voor de inval van de Duitsers. De tweede keer door de Duitsers kort voor de inval van de Amerikanen.September 1944, tijdens de aftocht van de Duitsers opgeblazen en zwaar beschadigd.www.viabelgica.nl
Brug 2016
Home