FaliezustersDe Faliezusters, die hun naam ontleenden aan hun verplichting om buiten het klooster hun gelaat te bedekken, mochten geen andere kloostergeloften afleggen en moesten, vooral bij de pest, zieken verzorgen. In de middeleeuwen verstond men onder een falie een mantel die de vrouwen omsloegen, een soort regenmantel ook wel huik genoemd.  De falie was een zwart zijden of wollen stuk stof van circa 3 bij 1 m. De stof werd dubbelgeslagen over het hoofd en met een speld op de ondermuts of faliemuts vastgemaakt. De vrouw was als het ware helemaal verhuld in de falie.  KloosterRond het jaar 1470 vestigde de Faliezusters in Maastricht, zij kregen een huis toegewezen naast de pater Vinktoren. De naam Falie heeft betrekking op het rechthoekig stuk zwarte wollen stof dat over hoofd en schouder gedragen werd. In het jaar 1674 begonnen de zusters met de bouw van het huidige klooster. De zusters hielden zich hoofdzakelijk bezig met de verpleging van de zieken. De orde verviel geleidelijk aan in armoede, in het jaar 1796 werd het klooster opgeheven.


  KloosterIn het gebied waar nu het klooster en de pater Vinktoren staat, was vroeger het voormalige Luikse heerlijkheid Sint Pieter gesitueerd. Sint Pieter viel onder het gezag van de Luikse Prins bisschop. De heerlijkheid Sint Pieter was een feite  een dorp, gelegen tegen de stadsmuur van Maastricht. Maar het vreemde van dit alles is dat het dorp Sint Pieter een stedelijke structuur had. Men had onder andere een eigen gerechtsgebouw en zelfs een eigen munteenheid. Een belangrijke bron van inkomsten was het smokkelen van bier en wijn naar de stad Maastricht. Gezien het feit dat Maastricht geregeld in conflict kwam met het Luikse bisdom, vormde Sint Pieter een potentieel gevaar voor de veiligheid van Maastricht. Toen in het jaar 1465 wederom een conflict ontstond werd Sint Pieter volledig platgebrand. In de jaren ernaar vestigde de "Sint Pieternaren" zich wederom op deze plaats, om van alle problemen verlost te zijn heeft Maastricht Sint Pieter in het 1486 eenvoudigweg geannexeerd. Op de plaats waar de heerlijkheid heeft gelegen vestigde Maastricht het stadsdeel Nieuwstad. 
TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">1920

l
Home