Onze Lieve VrouwekerkDe O.L.V kerk werd ruim 15 eeuwen geleden binnen de Romeins versterking gebouwd (castrium). De kerk is waarschijnlijk gebouwd op de plaats waar het Romeinse Heiligdom stond. In de tuin van de O.L.V kerk zijn bij opgravingen resten van de muren van het Romeinse Heiligdom gevonden. Tot aan de elfde eeuw is er weinig bekent over de historie van deze kerk omdat veel documentatie is verdwenen en omdat men nog geen archeologisch onderzoek in de kerk  zelf, heeft kunnen uitvoeren. Het huidige kerkgebouw dateert van 1100, en is een prachtige Romaanse kerk met een zeer mooi interieur. Omdat de toren  op een zware vestingmuur lijkt, wordt deze bouw tot de z.g fortkerken gerekend. Hiervan is in Nederland geen enkel ander voorbeeld voorhanden. Het Maria beeld , gemaakt in de vijftiende eeuw en geschonken door een edelman aan de Minderbroeders in de Nicolaasstraat. Al snel vonden er wonderbaarlijke genezingen plaats, waardoor de volksdevotie sterk toenam. De verering voor dit Maria beeld was dusdanig groot dat zelfs de verering voor Sint Servaas in het gedrang kwam. Nadat Maastricht in jaar 1632 door de Staten Generaal was ingenomen, ontdekte men in jaar 1638 'het verraad van Maastricht'. Een congregatie lid van de Minderbroeders werd veroordeeld en ter dood gebracht (Pater Vink). De kloostergebouwen van de congregatie werden in beslag genomen. Na vele omzwervingen is het beeld in het jaar 1837 naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk verhuisd. De hele dag wordt er gebeden voor het beeld van O.L.V  Sterre der Zee


TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
  


TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
Devotie


TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
Omdat de toren  op een zware vestingmuur lijkt, wordt deze bouw tot de z.g fortkerken gerekend.Vanaf de vijfde eeuw tot aan het jaar 715, is het de bisschopskerk van Maastricht geweest. In het jaar 715 is de bisschopszetel verplaatst naar Luik. Vanaf de elfde eeuw is de O.L.V-kerk een kapittelkerk. Een kapittel bestond uit een proost (de zakelijke leiding), een deken (de geestelijke zorg) en broeders. Te samen vormden zij een religieuze gemeenschap die ten doel had, de plechtige viering van de liturgie en het onderhouden van missen. Geleidelijk aan werd de O.L.V ook een parochiekerk, in het jaar 1342 bouwde het kapittel naast de O.L.V kerk, de Nicolaaskerk, die als parochiekerk fungeerde. In die tijd vestigde de mensen zich in de directe nabijheid van een kapittelkerk. Zo ontstonden in de stad Maastricht twee woonkernen een rond de kerk van O.L.V en een rond de kapittelkerk van Sint Servaas. De woonkern van de O.L.V gemeenschap stond onder de invloedsfeer van het bisdom van Luik. En de Sint Servaas gemeenschap stond onder de invloedsfeer van het Duitse/ Brabantse gezag.


De afgelopen eeuwen heeft Maastricht met regelmaat in vuurlinies van strijdende partijen gelegen. De bekendste belegeringen zijn: het beleg van Parma tijdens de tachtig jarige oorlog en het beleg in 1963 toen onder leiding van Lodewijk X1V (de zonnekoning) de stad onder vuur werd genomen. De O.L.V kerk lag in feiten kort tegen de stadsmuur aangebouwd, vandaar dat men  een fortkerk heeft gebouwd.Het O.L.Vrouwe plein is een gezellig intiem plein in het hartje van Maastricht. Ooit was het de delta van de rivier de Jeker, ooit stond er een Romeinse tempel, later een kerkhof en tegenwoordig is het een van de gezelligste pleinen in Nederland. Het plein is vernoemd naar de basiliek van de O.L.V . Dit is een prachtige Romaanse kerk gebouwd omstreeks 1100 n.c.


Waar nu het O.L.V plein is gesitueerd maakte de Romeins heirbaan een scherpe bocht. Tijdens de restauratie van Hotel Derlon zijn de resten gevonden van de voorhof van een Romeins heiligdom. Ook werd er de basis gevonden van een Jupiter zuil. Onder de fundamenten van de O.L.V kerk moeten volgens deskundige resten van een Romeinse tempel liggen.


De mensen zitten gezellig op het terras.


1900

TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
Devotie

Home